Privacyverklaring

Joma moto respecteert uw online privacy en doet al het mogelijke om uw privacy in relatie tot u gebruik van onze website te beschermen. Dit gebeurd bijvoorbeeld door het gebruik van veiligheidsprocedures tijdens het bestellen in onze webshop.

Gebruik gegevens
Joma moto zal uw gegevens gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden. De klantgegevens van Joma moto worden niet aan derden verkocht.

Kennisname
U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan de webshop (brief of e-mail) en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van een e-mail marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijst worden verwijderd. Dit kan u ook automatisch doen door uit te schrijven op onze nieuwsbrief via de daartoe voorziene link onderaan elke elektronische nieuwsbrief. 
U kan ons steeds om toegang tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben verzoeken om ze te controleren en ons vragen om ze te verbeteren en bij te werken.

Cookies
Om uw bestellingen te kunnen verwerken en u bij een later bezoek van informatie te kunnen voorzien worden via de website cookies op uw computer geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat u bij een nieuw bezoek aan onze website niet dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door Joma moto niet voor andere doeleinden gebruikt. Hetgeen in de cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Verantwoordelijkheid
Joma moto treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. Daarbij neemt Joma moto de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

Privacyverklaring van derden
Op de website van Joma moto treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Joma moto behorende websites. Joma moto kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen.

Wijzigen Privacyverklaring
Joma moto behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Daarom adviseren wij u om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.